Elektrody metalowe (redoks, ORP)

Elektrody metalowe stosowane są w pomiarach potencjałów utleniająco-redukujących (redoks), przy wykorzystaniu pH/miliwoltomierza. Element wskaźnikowy elektrody redoks wykonany jest najczęściej z metalu szlachetnego, takiego jak platyna lub złoto. Elektrody metalowe mogą być wykonane jako półogniwa lub elektrody zespolone. Zastosowanie półogniw metalowych wymaga korzystania z oddzielnej elektrody odniesienia. Elektrody zespolone posiadają chlorosrebrowe półogniwo odniesienia, wypełnione wymiennym lub niewymiennym roztworem chlorku potasu jako roztworem odniesienia. W wykonaniu standardowym elektrody posiadają kabel ekranowany o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką BNC.
W elektrodach typu ERPt-11X1 i ERPt-11X2 półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, stanowiącym barierę dla jonów srebrowych. Tego rodzaju elektrody wypełnione są roztworem mostka elektrolitycznego, wolnym od jonów srebra,
co zapobiega blokowaniu ceramicznej diafragmy przez trudnorozpuszczalne związki srebra. Rozwiązanie takie poprawia reagowanie elektrod w roztworach zanieczyszczonych, zawierających związki siarki, czynniki kompleksujące lub redukujące. Posiadają one rozłączne oprawki typu 1 lub 2, umożliwiające wymianę elektrody bez równoczesnej wymiany kabla. Elektrody z oprawkami typu 1, przystosowane do montażu z wykorzystaniem dławika, a elektrody z oprawkami typu 2 przystosowane są do montażu przez bezpośrednie wkręcenie do armatury lub głowicy pomiarowej.

Ilość produktów: 10

• srebro w korpusie epoksydowym
• wielokrotna regeneracja membrany
• odpowiednia dla miareczkowań
argentometrycznych
• 0…80ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

• platynowy pierścień na szkle
• duża powierzchnia półogniwa
• współpraca z dowolną elektrodą odniesienia
• zastosowanie uniwersalne
• ± 2000 mV, 0…80ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

• platynowy pierścień na szkle
• duża powierzchnia półogniwa
• niewymienny roztwór odniesienia
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• uproszczona obsługa
• ± 2000 mV, 0…80ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

• platynowy pierścień na szkle
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• 3,5 M KCl jako roztwór odniesienia
• odpowiednia do badania wody w pływalniach
• ± 2000 mV, 0…80ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

• platynowy pierścień na szkle
• duża powierzchnia półogniwa
• wymienny roztwór wolny od jonów srebra
• ceramiczne łączniki elektrolityczne
• ± 2000 mV, 0…80ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

• platynowy pierścień na szkle
• ceramiczne łączniki elektrolityczne
• wymienny 3,5 M KCl wolny od jonów srebra
• odpowiednia do badania wody w pływalniach
• ± 2000 mV, 0…80ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

• platynowy pierścień na szkle
• oprawka S7 z gwintem zewnętrznym
• wymienny roztwór wolny od jonów srebra
• ceramiczne łączniki elektrolityczne
• ± 2000 mV, 0…80ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

• platynowy pierścień na szkle
• duża powierzchnia półogniwa
• wymienny roztwór odniesienia
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• tubus ułatwiający pomiary ciągłe
• ± 2000 mV, 0…80ºC, L =140 mm, Φ = 12 mm

• platynowy krążek na szkle
• niewymienny roztwór odniesienia
• odporny mechanicznie korpus epoksydowy
• 2 włókniste łączniki elektrolityczne
• uproszczona obsługa
• ± 2000 mV, 0…60ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

• platynowy krążek na szkle
• niewymienny roztwór odniesienia
• 2 włókniste łączniki elektrolityczne
• trwały korpus epoksydowy
• kabel o długości 2 m
• zalecana dla akwarystyki
• ± 2000 mV, 0…60ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

Ładuję więcej