Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

administratorem witryny dostępnej pod adresem http://www.hydromet.com.pl, zwanej dalej Serwisem, jest firma Hydromet Spółka Cywilna Justyna Krakowczyk i Adam Krakowczyk, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Karola Miarki 12.

Ochrona prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego Serwis i powierzającego swoje dane osobowe jest ważna dla firmy Hydromet. Dlatego, została opracowana polityka prywatności, regulująca zasady zbierania informacji o Użytkowniku, korzystania z tych informacji oraz ich przechowywania, ujawniania i przekazywania.

Każdy Użytkownik Serwisu może samodzielnie wybrać, czy i w jakim zakresie chce korzystać z zawartości Serwisu oraz z funkcji i usług w nim dostępnych, a także udostępniać informacje o sobie. Do wszystkich podstawowych informacji prezentowanych w Serwisie można uzyskać dostęp bez konieczności podawania swoich danych osobowych.
Jakiekolwiek pytania i wątpliwości można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 

  1. Jakie dane są zbierane? 

 

Dane zbierane od Użytkownika można podzielić na dane zbierane aktywnie i biernie. Dane zbierane aktywnie to takie, które Użytkownik podaje dobrowolnie na naszej stronie, jak np. dane zbierane podczas transakcji zakupu towarów lub wymiany informacji z Użytkownikiem.

Dane zbierane biernie nie zawierają danych osobowych i nie wymagają od Użytkownika ich podawania, gdyż są zbierane automatycznie przez serwer firmy świadczącej usługi hostingowe.

 

Dane zbierane podczas transakcji zakupu lub wymiany informacji z Użytkownikiem

 

W celu umożliwienia dokonania zakupu towarów przez Użytkownika Serwisu jako Klienta, konieczne jest podanie przez niego takich danych osobowych, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy towarów, numer telefonu lub faksu, adres e-mail itp. Dane te Użytkownik może przesłać pocztą lub faksem w formie zamówienia, lub skorzystać z dostępnego w Serwisie formularza zamówienia.

 

Dane zbierane automatycznie

 
Podczas wizyty Użytkownika na stronach Serwisu, automatycznie zbierane są takie dane jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rozdzielczość i kolor ekranu, typ systemu operacyjnego, informacja o obsłudze języka Java, wersji dodatku Flash itp. Dane te są wykorzystywane w celach technicznych, w szczególności są niezbędne dla optymalizacji dostępności Serwisu i zapewnienia jego niezakłóconego działania.

 

  1. W jaki sposób wykorzystywane są zebrane dane?

 

Firma Hydromet nie sprzedaje danych zebranych o Użytkowniku podmiotom gospodarczym lub osobom trzecim.

Dane zbierane w celu zakupu towarów nie wymagają rejestracji w Serwisie i będą wykorzystywane w celu realizacji tej transakcji, pobrania zapłaty za towar oraz wysyłki zamówionego towaru. Tego rodzaju dane mogą być przekazane firmie obsługującej wysyłkę towaru. W wypadku transakcji z opóźnionym terminem płatności, dane uzyskane od Użytkownika mogą być uzupełnione danymi z innych źródeł, np. z Krajowego Rejestru Długów.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem i firmą Hydromet będą wykorzystywane w celu odpowiedzi na zapytania Użytkownika, uzgodnień dotyczących np. warunków płatności, przyjmowania reklamacji, właściwości technicznych lub zastosowania zamawianych towarów itp.

Dane zbierane automatycznie przez systemy informatyczne obsługujące Serwis nie stanowią danych osobowych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż bez pozyskania dodatkowych danych od operatorów telekomunikacyjnych nie pozwalają one na personalizację użytkownika. Tego rodzaju dane firma Hydromet może analizować i wykorzystywać w celach technicznych, w szczególności w zakresie niezbędnym dla optymalizacji dostępności Serwisu oraz zapewnienia jego niezakłóconego działania.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, a także w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy Hydromet, lub dochodzenia przysługujących jej praw, dane Użytkownika mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

  1. W jaki sposób firma kontaktuje się z klientem?

W wypadku dokonania transakcji zakupu towaru Użytkownik może otrzymać od firmy Hydromet e-mail potwierdzający wykonanie tej transakcji. W wypadku posiadania ważnych informacji dotyczących transakcji zakupu towaru, lub konieczności dokonania szczegółowych uzgodnień, firma Hydromet może się także kontaktować z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.

 

  1. Zmiany danych osobowych

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik może w każdej chwili poprawiać, uzupełniać, uaktualniać, sprostować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Uprawnienie to można zrealizować poprzez przesłanie do firmy Hydromet informacji o zmianie danych lub żądania ich usunięcia wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Informację taką można przesłać pocztą lub przez e-mail. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do dokonania transakcji sprzedaży towaru lub świadczenia usługi, żądanie ich usunięcie będzie traktowane jako oświadczenie o rezygnacji ze sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Po dokonaniu transakcji danych nie można usunąć, gdyż są one częścią faktury. Danych zbieranych automatycznie nie można zmienić.

 

  1. Wykorzystanie cookies

 

W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies („ciasteczka”) w celu zapewnienia jego optymalnego działania i wyświetlania na urządzeniu Użytkownika. Oznacza to tworzenie w pamięci urządzenia Użytkownika małych plików oraz wykorzystywanie danych z tych plików przez system informatyczny Serwisu. Serwis wykorzystuje te pliki wyłącznie na swoje potrzeby i nie udostępnia ich osobom trzecim. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Użytkownik, który nie zgadza się na korzystanie z plików cookies, może skorzystać z możliwości wyłączenia ich obsługi, udostępnianej w popularnych przeglądarkach internetowych, ale wówczas niektóre funkcje Serwisu mogą przestać poprawnie działać.

 

  1. Zabezpieczenie danych

 

Firma Hydromet podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób trzecich. Komunikacja między urządzeniem Użytkownika a serwerem administratora, w trakcie podawania przez Użytkownika danych osobowych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dostawca usług hostingowych, z którym firma Hydromet współpracuje w celu wydawania Serwisu, zabezpiecza przetwarzane dane przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i powszechnie obowiązującym prawem.

Mając powyższe na względzie, firma Hydromet równocześnie informuje Użytkownika, iż mimo zastosowania zabezpieczeń o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zgodnych z aktualnymi normami technicznymi, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wykorzystania przez nieuprawnione osoby danych osobowych, zdobytych wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

 

  1. Zmiany polityki prywatności

 

Firma Hydromet zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

  1. Nazwa i adres firmy

 

Firma zbierająca dane: Hydromet Spółka Cywilna Justyna Krakowczyk i Adam Krakowczyk, NIP 9691620861, z siedzibą przy ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice, Polska.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt przez e-mail hydromet@hydromet.com.pl, lub o skorzystanie z formularza kontaktowego.