Elektrody odniesienia

Elektrody odniesienia przeznaczone są do współpracy z elektrodami pomiarowymi (wskaźnikowymi) w pomiarach potencjo­metrycznych, takich jak pomiary pH, potencjałów redoks, stężenia jonów itp. Elektrody zawierają roztwór odniesienia (KCl) o ustalonym składzie, dzięki czemu zachowują zasadniczo stały potencjał, bez względu na zmiany składu roztworu badanego. W wykonaniu standardowym, elektrody odniesienia posiadają kabel o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką bananową.

Ilość produktów: 5

• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• tubus umożliwia pomiary
pod zwiększonym ciśnieniem
• zastosowanie uniwersalne
• Ag/AgCl, KCl 4,0 mol/l
• 0…100ºC, L =140 mm, Φ = 12 mm

• ruchomy łącznik szlifowy
• tubus umożliwia pomiary
pod zwiększonym ciśnieniem
• odpowiednia dla wód wysokiej czystości
• Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l
• 0…100ºC, L = 140 mm, Φ = 12 mm

• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• przystosowana do czyszczenia
metodą ultradźwiękową
• tubus umożliwia pomiary
pod zwiększonym ciśnieniem
• Ag/AgCl, KCl 4,0 mol/l
• 0…100ºC, L = 140 mm, Φ = 12 mm

• ceramiczne łączniki elektrolityczne
• komora zewnętrzna z roztworem ochronnym
• odpowiednia dla pomiarów
za pomocą elektrod jonoselektywnych
• Ag/AgCl, KCl nasycony
• 0…80ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

• ruchomy łącznik szlifowy
• komora zewnętrzna z roztworem ochronnym
• odpowiednia dla pomiarów za pomocą
elektrod jonoselektywnych oraz w roztworach
słabo przewodzących
• Ag/AgCl, KCl nasycony
• 0…80ºC, L =120 mm, Φ = 12 mm

Ładuję więcej