R-10/S

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu R-10/S jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowania w pomiarach pH oraz w innych oznaczeniach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomiarową (wskaźnikową) tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwoltomierzem, pH-metrem lub jono­metrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, zanurzone w roztworze chlorku potasu o stę­żeniu 3,0 mol/l, wysyconym chlorkiem srebra. Elektroda posiada łącznik elektrolityczny w postaci rucho­mego, szklanego szlifu. Tego rodzaju łącznik zapewnia właściwy kontakt półogniwa odniesienia z roztwo­rem badanym, także w przypadku pomiarów w środowiskach ubogich w jony, takich jak woda destylowana, wody kotłowe, wody powierzchniowe lub gruntowe. Ruchomy łącznik szlifowy jest łatwy do czyszczenia, co umożliwia stosowanie elektrody w roztworach silnie zanieczyszczonych, takich jak zawiesiny, szlamy itp. oraz praktycznie eliminuje ryzyko zablokowania łącznika osadami, także w próbkach zawierających siarczki. Elektrodę można stosować w temperaturach do 100ºC, bez występowania rozkładu materiału elektroak­tywnego. Nie zaleca się ciągłego stosowania elektrody w roztworach silnie alkalicznych, a także wykorzy­stywania jej w miareczkowaniach, w których jony chlorkowe, potasowe lub srebrowe mogą być źródłem błę­dów pomiarowych. Elektroda R-10/S jest przystosowana zarówno do pomiarów w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych. Korpus elektrody posiada boczny się tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu odniesienia. Boczny tubus umożliwia również podłączenie dodatkowego zbiornika z roztworem odniesienia, co może się okazać niezbędne podczas pomiarów ciągłych, zwłaszcza w roztworach występują­cych pod zwiększonym ciśnieniem. Podczas magazynowania lub transportu tubus uszczelniony jest gumowym kapturkiem, a łącznik gumową tulejką.

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE02) 3,0 M KCl + AgCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodorowej (w 25ºC) +207 ± 2 mV
Zakres temperatur stosowania 0…100ºC
Łącznik elektrolityczny ruchomy szklany szlif
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm
Średnica bocznego tubusu 6…7 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał kapturka uszczelniającego guma silikonowa
Materiał tulejki uszczelniającej łącznik guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa