Pliki do pobrania

Karty charakterystki

Roztwory elektrodowe (wypełnienia elektrod)

SE01.pdf

– 101,5 kB3 M KCl

SE02.pdf

– 102,1 kB3 M KCl + AgCl

SE03.pdf

– 103,1 kB3 M KCl + AgCl, roztwór o zwiększonej lepkości

SE04.pdf

– 101,5 kB4 M KCl

SE05.pdf

– 101,6 kBKCl, roztwór nasycony

SE06.pdf

– 103,2 kB4 M KCl + AgCl, roztwór o zwiększone lepkości

SE07.pdf

– 102,1 kB2 M KCl + AgCl, roztwór odniesienia dla elektrody fluorkowej

SE08.pdf

– 102,1 kB4 M KCl, roztwór o zwiększonej lepkościl

SE09.pdf

– 102,2 kB3 M KCl, roztwór o zwiększonej lepkości

SE10.pdf

– 101,6 kB3,5 M KCl

SE12.pdf

– 176,5 kB4 M LiCl + AgCl w etanolu

SE21.pdf

– 182,4 kB4 M NH4NO3 + 0,1 M NH4Cl, roztwór odniesienia dla elektrody sodowej

SE31.pdf

 –138,9 kB1 M KNO3, roztwór pośredni dla elektrod odniesienia z mostkiem elektrolitycznym

 

Roztwory do kalibracji czujników konduktometrycznych

SK02.pdf

– 101,1 kB0,1 M KCl

SK03.pdf

– 101,2 kB0,01 M KCl

SK04.pdf

– 101,2 kB0,001 M KCl

 

Roztwory buforowe do kalibracji elektrod pH i elektrod redoks

SB04-M.pdf

– 102,3 kBRoztwór buforowy o pH 4, cytrynianowy

SB07-M.pdf

– 102,2 kBRoztwór buforowy o pH 7, fosforanowy

SB09-M.pdf

– 102,1 kBRoztwór buforowy o pH 9, boraksowy

 

Roztwór buforowy do kalibracji elektrod redoks

SX01.pdf

– 102,9 kBRoztwór buforowy o pH 7 i potencjale 220 mV, do sprawdzania elektrod redoks

 

Roztwory czyszczące i regenerujące

SC01.pdf

– 227,9 kBRoztwór do czyszczenia łączników elektrolitycznych z osadu siarczku srebra

SC02.pdf

– 152,9 kBRoztwór do czyszczenia elektrod z osadu protein

SC03.pdf

– 161,0 kBRoztwór do regeneracji jonoczułych membran elektrod pH

 

Roztwory stosowane w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi

SI01.pdf

– 194,5 kBRoztwór etylenodiaminy stabilizujący pH i siłę jonową w pomiarach elektrodami sodowymi

SI02.pdf

– 175,9 kB5 M NaNO3 do stabilizacji siły jonowej roztworów w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi