Czujniki konduktometryczne

Czujniki konduktometryczne przeznaczone są do pomiarów przewodności elektrycznej (konduktywności) roztworów wodnych. Wykonane są w wersji zanurzeniowej lub przepływowej. Posiadają elektrody platynowe pokryte czernią platynową lub o powierzchni gładkiej. Niektóre z nich mogą posiadać wbudowany rezystor termiczny ułatwiający automatyczną kompensację temperaturowych zmian przewodności badanego roztworu. Czujniki konduktometryczne są zalecane do stosowania w temperaturach od 0 do 70ºC. W wykonaniu standardowym posiadają kabel o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką BNC. Czujniki z wbudowanym rezystorem termicznym posiadają kabel zakończony wtyczkami BNC i RCA.

Ilość produktów: 18

• czujnik o stałej 0,3 ± 0,05 cm-1
• zakres pomiarowy 0,1 µS/cm…10 mS/cm
• czujnik temperatury Pt-100B

• czujnik o stałej 0,3 ± 0,05 cm-1
• zakres pomiarowy 0,1 µS/cm…10 mS/cm
• brak czujnika temperatury

• czujnik o stałej 0,1 ± 0,02 cm-1
• zakres pomiarowy 0,1 µS/cm…200 µS/cm
• czujnik temperatury Pt-1000B

• czujnik o stałej 1,0 ± 0,3 cm-1
• zakres pomiarowy 1 µS/cm…200 mS/cm
• czujnik temperatury Pt-1000B

• czujnik o stałej 0,6 ± 0,2 cm-1
• zakres pomiarowy 0,1 µS/cm…100 mS/cm
• czujnik temperatury Pt-1000B

• czujnik o stałej 10 ± 2 cm-1
• zakres pomiarowy 10 µS/cm…800 mS/cm
• brak czujnika temperatury

• czujnik o stałej 0,1 ± 0,02 cm-1
• zakres pomiarowy 0,1 µS/cm…200 µS/cm
• brak czujnika temperatury

• czujnik o stałej 1,0 ± 0,3 cm-1
• zakres pomiarowy 1 µS/cm…200 mS/cm
• brak czujnika temperatury

• czujnik o stałej 0,6 ± 0,2 cm-1
• zakres pomiarowy 1 µS/cm…100 mS/cm
• brak czujnika temperatury

• czujnik o stałej 0,2 ± 0,02 cm-1
• zakres pomiarowy 0,1 μS/cm…10mS/cm
• czujnik do miareczkowania konduktometrycznego
• 2 elektrody platynowe pokryte czernią Pt
• L = 120 mm, Φ = 12 mm

Ładuję więcej