CFT-201

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny CFT-201, znany także pod nazwą sondy konduktometrycz­nej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) rozcieńczonych roztworów wodnych (elektrolitów) i wód wysokiej czystości, w warunkach labo­ratoryjnych. Czujnik został wykonany w wersji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roztworu. Budowa czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanego roztworu. Elektrody czujnika, w postaci współosiowych pierścieni, zostały wykonane z gładkiej platyny, tj. nie pokry­tej czernią platynową. Rozwiązanie takie przyśpiesza reakcję czujnika i stabilizuje wskazania miernika. Czujnik CFT-201 posiada wbudowany termorezystor, ułatwiający stosowa­nie automatycznej kompensacji temperatury.

Zastosowania czujnika CFT-201 obejmują pomiary przewodności wody destylowanej lub zdejonizowanej, wód kotłowych i kondensatów parowych występujących w energetyce, oraz słabo zasolonych wód powierzchniowych i gruntowych, takich jak woda źródlana, deszczówka itp. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej powyżej 20 mS/m (200 μS/cm), takich jak silnie zasolona woda pitna, ścieki komunalne lub przemysłowe, woda morska, a także roztwory kwasów, zasad i soli o stężeniach powyżej 0,1 g/l.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01…20 mS/m
0,1…200 μS/cm
Stała czujnika 10 ± 2 m-1 (0,1 ± 0,02 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-1000 Ω, klasa B
Średnica tubusów 6…7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA