Zastosowania

Wybór elektrody pH

Bogaty asortyment oferowanych elektrod, może utrudniać szybkie dokonanie właściwego wyboru produktu o pożądanych cechach. Zadanie to ułatwia przedstawiona tabela. Umożliwia ona dobór elektrody o cechach, dostosowanych do warunków występujących najczęściej podczas pomiarów pH w próbkach o określonych właściwościach. Optymalny wybór elektrody zapewnia możliwie najwyższą dokładność i powtarzalność pomiarów, a także długi okres jej bezawaryjnego działania.

Wybór czujnika

Dokładne pomiary przewodności elektrycznej roztworów wodnych, wymagają zastosowania czujnika konduktometrycznego o właściwie dobranej stałej. Zalecana wartość stałej powinna być dostosowana do przewidywanego zakresu przewodności elektrycznej badanej próbki. Optymalny dobór czujnika, w zależności od rodzaju próbki ułatwia przedstawiona tabela.

Pliki do pobrania

Karty charakterystyki roztworów