Elektrody jonoselektywne

Elektrody jonoselektywne przeznaczone są do oznaczania stężenia określonych jonów w roztworach wodnych, w obecności innych jonów. Elektrody mogą być wykonane jako półogniwa pomiarowe (wskaźnikowe) lub jako elektrody zespolone. Zastosowanie półogniwa wymaga korzystania z oddzielnej elektrody odniesienia. Do współpracy z półogniwami jonoselektywnymi najczęściej zalecana jest elektroda odniesienia z podwójnym łącznikiem elektrolitycznym, zawierająca dodatkową komorę z roztworem pośrednim, o składzie dostosowanym do rodzaju oznaczanego jonu i składu próbki.

W wykonaniu standardowym elektrody posiadają kabel ekranowany o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką BNC.

Ilość produktów: 3
  • Wszystkie elektrody z membranami stałymi są półogniwami, wymagającymi
    korzystania z elektrody odniesienia. Zalecana jest elektroda typu RL-100.
  • Wszystkie elektrody posiadają mechanicznie odporny korpus epoksydowy,
    o średnicy 12 mm i długości (do oprawki) 120 mm.

• elektroda zespolona (ogniwo)
• trzy ceramiczne łączniki elektrolityczne
• wymienny roztwór odniesienia
• zakres pomiarowy 1…6 pNa
• 0…80ºC, L = 120 mm, Φ = 12 mm

• półogniwo pomiarowe
• szklany korpus z kulistą membraną
• zakres pomiarowy 1…6 pNa
• 0…80ºC, L = 120 mm, Φ = 12 mm

Ładuję więcej