Czujniki temperatury

Rezystorowe czujniki temperatury przeznaczone są do pomiaru temperatury lub korygowania jej wpływu na działanie układu pomiarowego. Umożliwiają również eliminowanie oddziaływania temperatury na własności badanego roztworu. Stosowane w pomiarach pH, umożliwiają kompensowanie wpływu temperatury na nachylenie charakterystyki elektrody. Stosowane w pomiarach konduktometrycznych umożliwiają kompensację wpływu temperatury na przewodność badanego roztworu. Przy doborze czujnika należy uwzględnić własności badanej próbki oraz rodzaj układu kompensacji temperatury występujący w stosowanym mierniku. Czujniki temperatury zawierają platynowe rezystory termiczne Pt-100 Ω lub Pt-1000 Ω, zamontowano w osłonie szklanej lub stalowej. Czujniki w osłonie szklanej odznaczają się większą odpornością chemiczną, zwłaszcza na działanie silnych kwasów utleniających. Natomiast osłona stalowa zapewnia większą odporność mechaniczną oraz szybszą reakcję czujnika na zmiany temperatury. W wykonaniu standardowym czujniki posiadają kabel o długości 1 m, zakończony wtyczką RCA. Czujniki w osłonie szklanej posiadają kabel z izolacją polwinitową, odporną na temperatury do 100ºC. Czujniki w osłonie stalowej posiadają kabel z izolacją silikonową, odporną na temperatury do 200ºC, także dodatkowo wzmocnioną stalowym oplotem.

Ilość produktów: 5

• zawiera rezystor Pt-100B
• chemicznie odporna osłona szklana
• pomiar do temperatury 100ºC
• L = 120 mm, Φ = 12/7 mm

• zawiera rezystor Pt-1000B
• chemicznie odporna osłona szklana
• pomiar do temperatury 100ºC
• L = 120 mm, Φ = 12/7 mm

• zawiera rezystor Pt-100B
• duża odporność mechaniczna
• pomiar do temperatury 400ºC
• szybka reakcja na zmiany temperatury
• L = 120 mm, Φ = 3 mm

• zawiera rezystor Pt-1000B
• duża odporność mechaniczna
• pomiar do temperatury 400ºC
• szybka reakcja na zmiany temperatury
• L = 120 mm, Φ = 3 mm

• zawiera dokładny rezystor Pt-1000S
• duża odporność mechaniczna
• pomiar do temperatury 400ºC
• szybka reakcja na zmiany temperatury
• L = 120 mm, Φ = 3 mm

Ładuję więcej