STPt-100

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik temperatury typu STPt-100 jest termometrem rezystancyjnym, przeznaczonym pomiaru lub kompensacji wpływu temperatury podczas pomiarów konduktometrycznych, pomiarów pH oraz innych pomiarów fizykochemicznych. Czujnik STPt-100 może być stosowany w układach z automatyczną kompensacją temperatury, a także spełniać rolę termometru, podczas stosowania kompensacji ręcznej. W czujniku zastosowano rezystor termometryczny Pt‑100 klasy B, o dokładności od ±0,3ºC dla 0ºC, do ±0,8ºC
dla 100ºC. Rezystor podłączono do 2‑żyłowego przewodu ekranowanego, zakończonego wtyczką typu RCA. Wyprowadzenie przewodu usztywniono polipropylenową oprawką. Czujnik może współpracować z miernikami wyposażonymi w układ kompensacji dostosowany do rezystorów Pt‑100 Ω, w warunkach niewymagających stosowania zbyt długich przewodów. Osłona czujnika została wykonana ze szkła borokrzemowego, odpornego na działanie roztworów agresywnych, takich jak stężone alkalia i stężone kwasy (w tym utleniające) oraz mieszanin wodno-organicznych. Osłona czujnika nie jest odporna na działanie kwasu fluorowodorowego. Czas odpowiedzi czujnika wynosi ok. 30 sekund i na ogół odpowiada bezwładności temperaturowej współpracującej z nim elektrody pH lub czujnika konduktometrycznego. Czujnika nie należy przechowywać
w temperaturach ujemnych.

Dane techniczne

Typ rezystora termometrycznego Pt-100 Ω, klasa B
Rodzaj przewodu 2-żyłowy ekranowany w izolacji polwinitowej
Zakres temperatury 0…100ºC
Dokładność pomiaru ±1,0ºC
Czas odpowiedzi dla 90% wskazań ok. 30 s
Minimalna głębokość zanurzenia 25 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość osłony (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica węższej części osłony 7,0 ± 0,5 mm
Średnica szerszej części osłony 12,0 ± 0,5 mm
Materiał osłony szkło borokrzemowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka RCA