O firmie

Firma HYDROMET S.C. specjalizuje się w produkcji elektrod i czujników pomiarowych, na potrzeby analityki chemicznej wielu dziedzin gospodarki. Zasadnicze grupy wytwarzanych produktów to:

  • elektrody dla pomiarów pH,
  • elektrody odniesienia (referencyjne),
  • elektrody dla pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących,
  • elektrody jonoselektywne,
  • czujniki dla pomiarów przewodności (sondy konduktometryczne),
  • roztwory (elektrodowe, buforowe, kalibracyjne, czyszczące itp.) przydatne podczas pomiarów.
 

Oferujemy również różnego rodzaju akcesoria oraz przyrządy pomiarowe innych producentów. Nasze produkty są dostępne zarówno w siedzibie firmy, jak i u wielu naszych przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju. Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową, za pośrednictwem poczty lub firm spedycyjnych.

 

Wieloletnie doświadczenie w produkcji elektrod i czujników pomiarowych, zaprocentowało zaufaniem wielu użytkowników tych produktów oraz naszych partnerów handlowych. Do naszych stałych odbiorców należą wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, stacje sanitarno-epidemiologiczne, zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, zakłady chemiczne, elektrownie i elektrociepłownie, garbarnie, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, takie jak cukrownie, browary, mleczarnie, zakłady mięsne, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego itp.

 

Naszym celem jest wytwarzanie produktów o dobrej jakości i dużej niezawodności, przy zachowaniu umiarkowanej ceny. Celowi temu sprzyja staranny dobór materiałów produkcyjnych i podzespołów, a także wielostopniowa kontrola techniczna. Dążymy do ciągłego podnoszenia jakości produktów istniejących, a także opracowywania nowych, możliwie najlepiej dostosowanych do oczekiwań naszych Klientów. Staramy się doskonalić system obsługi Klienta, zarówno pod względem doradztwa technicznego, jak i organizacji sprzedaży.