Wybór czujnika

Przy wyborze czujnika konduktometrycznego należy uwzględniać takie czynniki jak:

– wartość stałej czujnika,

– liczbę elektrod i stan ich powierzchni (tzn. 2 lub 3 elektrody o powierzchni gładkiej lub pokrytej czernią platynową),

– sposób pomiaru (zanurzeniowy lub przepływowy),

– system kompensacji temperatury posiadanego miernika (dostosowany do czujnika temperatury Pt-100 lub Pt-1000).

Przykładowe próbkiPrzybliżona przewodnośćTyp czujnika
Woda ultraczysta0,055 μS/cmCD-201
CF-201
CFT-201
CD-3
CDT-3
CF-3
CFT-3
Woda kotłowa zasilająca0,1...10 μS/cm
Woda destylowana1...5 μS/cmCD-2
CDT-2
CDM-2
CF-2
CFT-2
Deszczówka50 μS/cmCD-21
CF-21
CFT-21
0,01 mol/l KCl1,41 mS/cm
Woda pitna0,1...2 mS/cmCD-210
CF-210
Wody ściekowe1...10 mS/cm
Wody powierzchniowe0,1...10 mS/cm
0,1 mol/l KCl12,9 mS/cm
Wody morskie10...60 mS/cm
1 mol/l NaCl85 mS/cm
1 mol/l KCl111 mS/cm
Roztwory soli (solanki)do ok. 300 mS/cm
Stężone wodorotlenkido ok. 600 mS/cm
Stężone kwasydo ok. 800 mS/cm