Cennik roztworów

Aktualny do dnia 31.12.2024 r.

Lp.SymbolIlość
(ml)

Skład roztworu, przeznaczenie(PKWiU 20.59.59.9)
Cena za szt. (PLN)

nettobrutto


Roztwory elektrodowe (wypełnienia elektrod)*
1SE01-100100Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l, do przechowywania i uzupełniania elektrod
ERH-11, ERH-11X, ERH-12, ERH-13, ERH-13X, ERH-12-6, ERH-13-6,
ERPt-11X, ERPt-11X2, ERPt-13, R-10/S
34,0041,82
2SE01-25025068,0083,64
3SE02-100100Chlorek potasu o stęż. 3,0 mol/l, wysycony AgCl, do uzupełniania elektrod
ERH-11, ERH-12, ERH-13, ERH-12-6, ERH-13-6, ERPt-13, R-10/S
34,0041,82
4SE02-25025068,0083,64
5SE03-100100Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l, wysycony AgCl, o zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod zespolonych ERH-11S, ERH-112S, ERH-AQ140,0049,20
6SE03-25025080,0098,40
7SE04-100100Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l, do przechowywania i uzupełniania elektrod R-10, RU-10, komory zewnętrznej elektrody RL-100 i regeneracji łączników34,0041,82
8SE04-250250 68,0083,64
9SE05-100100Chlorek potasu, roztwór nasycony w temp. 25ºC, do przechowywania i uzupełniania elektrod odniesienia i zespolonych i regeneracji łączników34,0041,82
10SE05-25025068,0083,64
11SE06-100100Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l, wysycony AgCl, o zwiększonej lepkości, do uzupełniania niektórych elektrod zespolonych lub odniesienia40,0049,20
12SE06-25025080,0098,40
13SE07-100100Chlorek potasu o stężeniu 2,0 mol/l, wysycony AgCl, do uzupełniania zespolonej elektrody fluorkowej ERF-1134,0041,82
14SE07-25025068,0083,64
15SE08-100100Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l i zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod odniesienia z łącznikiem szlifowym (np. RL-100/S)40,0049,20
16SE08-25025080,0098,40
17SE09-100100Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l i zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod ERH-13X2,40,0049,20
18SE09-25025080,0098,40
19SE10-100100Chlorek potasu o stężeniu 3,5 mol/l do uzupełniania elektrod ERPt-11B i ERPt-11XB,
stosowanych do kontroli potencjału redoks wody w pływalniach.
34,0041,82
20SE10-25025068,0083,64
21SE12-100100Chlorek litu o stężeniu 4,0 mol/l, roztwór w etanolu wysycony AgCl do uzupełniania elektrody ERH-NS dla środowisk niewodnych (< 5% wody)110,00135,30
22SE12-250250220,00270,60
23SE21-100100Azotan amonu o stężeniu 4,0 mol/l + chlorek amonu o stężeniu 0,1 mol/l,
roztwór odniesienia do uzupełniania zespolonej elektrody sodowej ERNa-11
40,0049,20
24SE21-25025080,0098,40
25SE31-100100Azotan potasu o stężeniu 1,0 mol/l, roztwór pośredni elektrody odniesienia
RL-100, stosowany podczas pomiarów elektrodami jonoselektywnymi
34,0041,82
26SE31-25025068,0083,64
Roztwory do kalibracji czujników konduktometrycznych
27SK02-100100KCl 0,1 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 1290 mS/m (12,90 mS/cm)34,0041,82
28SK02-25025068,0083,64
29SK03-100100KCl 0,01 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 141 mS/m (1,41 mS/cm)34,0041,82
30SK03-25025068,0083,64
31SK04-100100KCl 0,001 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 14,7 mS/m (147 μS/cm)34,0041,82
32SK04-25025068,0083,64
Roztwory buforowe do kalibracji elektrod pH
33SB04-10M100Roztwór buforowy pH 4,00 ± 0,02 (20ºC), cytrynianowy34,0041,82
34SB04-25M25068,0083,64
35SB07-10M100Roztwór buforowy pH 7,00 ± 0,02 (20ºC), fosforanowy34,0041,82
36SB07-25M25068,0083,64
37SB09-10M100Roztwór buforowy pH 9,00 ± 0,02 (20ºC), boraksowy34,0041,82
38SB09-25M25068,0083,64
Roztwory buforowe do sprawdzania elektrod redoks
39SX01-100100Bufor redoks 220 ± 5 mV, względem el. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l
(dla elektrod ERPt-11, ERPt-11X, ERPt-11X2, ERPt-13)
lub 230 ± 5 mV, względem el. Ag/AgCl, nas. KCl (dla el. ERPt-111 i ERPt-AQ1)
55,0067,65
40SX01-250250110,00135,30
Roztwory czyszczące i regenerujące
41SC01-100100Roztwór do czyszczenia łączników elektrolitycznych z osadu siarczku srebra40,0049,20
42SC01-25025080,0098,40
43SC02-100100Roztwór do czyszczenia elektrod z osadu protein47,0057,81
44SC02-25025094,00115,62
45SC03-100100Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH72,0088,56
46SC03-250250144,00177,12
Roztwory stosowane w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi
47SI01-100100Roztwór stabilizujący pH i siłę jonową podczas oznaczania sodu elektrodą sodową67,0082,41
48SI01-250250134,00164,82
49SI02-100100Azotan sodu o stężeniu 5,0 mol/l, do stabilizowania siły jonowej w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi55,0067,65
51SI02-250250110,00135,30