Czujniki tlenowe

Czujniki tlenowe przeznaczone są do pomiarów stężenia rozpuszczonego tlenu w wodach naturalnych, ściekach i wodach zasolonych. Ich konstrukcja oparta jest na zastosowaniu ogniwa galwanicznego zawierającego dwie elektrody, wykonane ze srebra (katoda) oraz z cynku (anoda). Elektrody zanurzone są w elektrolicie (KCl), oddzielonym od próbki przepuszczalną dla tlenu teflonową membraną. Tlen po przejściu przez membranę ulega redukcji na katodzie generując napięcie, proporcjonalne do ciśnienia cząstkowego tlenu w badanej wodzie. Oferowane czujniki posiadają silny sygnał wyjściowy, stabilny w długim okresie czasu. Nie wymagają dodatkowego napięcia w celu przygotowania do podjęcia pracy. Zwiększona odporność na „zatrucia” siarczkami preferuje czujniki do stosowania w roztworach silnie zanieczyszczonych, takich jak ścieki komunalne lub przemysłowe. Teflonowa membrana odznacza się znakomita odpornością chemiczną, wysoką selektywnością i dobrą przepuszczalnością tlenu. Membrana osadzona jest w nasadce z tworzywa, w razie potrzeby łatwej do wymiany. Czujniki posiadają wewnętrzną kompensację temperatury, korygującą przepuszczalność membrany. Czujniki są przystosowane do współpracy z miernikami firmy Elmetron.

Ilość produktów: 2

• przeznaczony do pomiarów laboratoryjnych
• zakres temperatury 0…40ºC
• wymaga współpracy z czujnikiem temperatury
• L (korpusu) = 120 mm, Φ = 12 mm
• długość przewodu 1 lub 2 m
• zakres: 0…400 % nasycenia, 0…60 mg O2/l

• przeznaczony do pomiarów laboratoryjnych
lub terenowych na różnych głębokościach
• posiada czujnik temperatury (Pt-1000)
• zakres temperatury: 0…40ºC
• L (korpusu) = 120 mm, L (przewodu) = 5 m
• Φ (korpusu) = 18 mm, Φ (obciążnika) = 24 mm
• zakres: 0…400 % nasycenia, 0…60 mg O2/l

Ładuję więcej