Oferta

Elektrody pH
Ilość produktów: 19
Elektrody pH przeznaczone są do stosowania w pomiarach pH, będącego miarą kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych. Elementem wskaźnikowym elektrody jest membrana ze szkła o specjalnie...
Elektrody odniesienia
Ilość produktów: 5
Elektrody odniesienia przeznaczone są do współpracy z elektrodami pomiarowymi (wskaźnikowymi) w pomiarach potencjo­metrycznych, takich jak pomiary pH, potencjałów redoks, stężenia jonów itp. Elektrody zawierają roztwór...
Elektrody metalowe (redoks, ORP)
Ilość produktów: 10
Elektrody metalowe stosowane są w pomiarach potencjałów utleniająco-redukujących (redoks), przy wykorzystaniu pH/miliwoltomierza. Element wskaźnikowy elektrody redoks wykonany jest najczęściej z metalu szlachetnego, takiego jak platyna...
Elektrody jonoselektywne
Ilość produktów: 3
Elektrody jonoselektywne przeznaczone są do oznaczania stężenia określonych jonów w roztworach wodnych, w obecności innych jonów. Elektrody mogą być wykonane jako półogniwa pomiarowe (wskaźnikowe) lub...
Czujniki konduktometryczne
Ilość produktów: 18
Czujniki konduktometryczne przeznaczone są do pomiarów przewodności elektrycznej (konduktywności) roztworów wodnych. Wykonane są w wersji zanurzeniowej lub przepływowej. Posiadają elektrody platynowe pokryte czernią platynową lub...
Czujniki temperatury
Ilość produktów: 5
Rezystorowe czujniki temperatury przeznaczone są do pomiaru temperatury lub korygowania jej wpływu na działanie układu pomiarowego. Umożliwiają również eliminowanie oddziaływania temperatury na własności badanego roztworu....
Czujniki tlenowe
Ilość produktów: 2
Czujniki tlenowe przeznaczone są do pomiarów stężenia rozpuszczonego tlenu w wodach naturalnych, ściekach i wodach zasolonych. Ich konstrukcja oparta jest na zastosowaniu ogniwa galwanicznego zawierającego...
Przyrządy pomiarowe
Ilość produktów: 36
Mieszadła i statywy
Ilość produktów: 2
Mieszadła magnetyczne, i statywy, należą do podstawowych urządzeń, niezbędnych podczas stosowania elektrod lub czujników pomiarowych. Brak stabilnego statywu, z odpowiednim uchwytem elektrodowym, praktycznie uniemożliwia zorganizowanie...
Akcesoria
Ilość produktów: 12
Podczas pomiarów występują często warunki utrudniające ich przeprowadzenie. Często, problemy te można wyeliminować, korzystając z różnych akcesoriów ułatwiających dokonanie pomiaru. Akcesoria można zamawiać oddzielnie, albo...