Elektrody pH

Elektrody pH przeznaczone są do stosowania w pomiarach pH, będącego miarą kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych. Elementem wskaźnikowym elektrody jest membrana ze szkła o specjalnie dobranym składzie. Elektrody są wykonane jako półogniwa lub jako elektrody zespolone (ogniwa pomiarowe). Stosowanie półogniw wymaga korzystania
z oddzielnej elektrody odniesienia. Elektrody zespolone zawierają chlorosrebrowe półogniwo odniesienia, wypełnione wymiennym lub niewymiennym roztworem chlorku potasu wysyconym chlorkiem srebra, jako roztworem odniesienia.

W niektórych elektrodach półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, stanowiącym barierę dla jonów srebrowych. Elektrody takie wypełnione są roztworem mostka elektrolitycznego, wolnym od jonów srebra, co zapobiega blokowaniu ceramicznej diafragmy przez trudnorozpuszczalne związki srebra. Rozwiązanie takie poprawia reagowanie elektrod w roztworach zanieczyszczonych, zawierających związki siarki, czynniki kompleksujące lub redukujące srebro. Elektrody z roztworem mostka elektrolitycznego pozbawionym jonów srebra oznaczone są symbolami zawierającym znak „X”.

W niektórych systemach kontroli pH, wymagane jest zastosowanie elektrod z rozłącznymi oprawkami, umożliwiającymi wymianę elektrody, bez konieczności równoczesnej wymiany kabla. Wymagania takie spełniają elektrody z oprawkami z gwintem zewnętrznym Pg 13,5, przystosowane do montażu przez bezpośrednie wkręcenie do armatury lub głowicy pomiarowej.

W wykonaniu standardowym elektrody posiadają kabel ekranowany o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką BNC.
Elektrody z czujnikami temperatury, posiadają czterożyłowy kabel ekranowany, zakończony wtyczkami BNC i RCA.

Standardowym wyposażeniem elektrod pH (z wyjątkiem elektrod typu ERH-NS) jest butelka nawilżająca (lub kapturek nawilżający), zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.

Ilość produktów: 19

• kulista membrana
• niska rezystancja membrany
• zastosowanie uniwersalne
• 0…14 pH, 0…100ºC
• L = 120 mm, Φ = 12 mm

• stożkowa membrana
• przystosowana do czyszczenia
chemicznego lub ultradźwiękowego
• 0…14 pH, 0…100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

• cylindryczna membrana
• przystosowana do automatycznego
czyszczenia metodą mechaniczną
• 0…14 pH, 0…100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

• kulista membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• nasadka ochronna membrany
• 0…14 pH, 0…100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

• kulista membrana
• wymienny roztwór wolny od jonów srebra
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• nasadka ochronna membrany
• 0…14 pH, 0…100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

• kulista membrana
• oprawka S7
• wymienny roztwór wolny od jonów srebra
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• 0…14 pH, 0…100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

• kulista membrana
• niewymienny roztwór odniesienia
• 3 ceramiczne łączniki elektrolityczne
• 0…14 pH, 0…80ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

• stożkowa membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• dla próbek gęstych lub lepkich
• przystosowana do czyszczenia
ultradźwiękowego
• 0…14 pH, 0…100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

• cylindryczna membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• 2 ceramiczne łączniki elektrolityczne
• przystosowana do pracy ciągłej
• 0…14 pH, 0…100ºC
• L =140 mm, Φ = 12 mm

• cylindryczna membrana
• wymienny roztwór wolny od jonów srebra
• 2 ceramiczne łączniki elektrolityczne
• przystosowana do pracy ciągłej
• 0…14 pH, 0…100ºC
• L =140 mm, Φ = 12 mm

Ładuję więcej