EH-02

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda szklana typu EH-02 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym), przezna-czonym do pomia­rów pH w roztworach wodnych lub wodno-organicznych. Elektroda EH-02, której potencjał zależy od pH badanego roztworu, nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia (referencyjną) o potencjale zasadnicza niezależnym od składu roztworu badanego. Obie elektrody, po podłączeniu do pH-metru tworzą ogniwo umożliwiające pomiar pH. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z pH-metru posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (bana­nowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera), umożliwiającego podłączenia obu elek­trod. Elektroda EH-02 posiada membranę stożkową. Stożkowy kształt membrany i zastosowa­ne rozwiązania konstrukcyjne ułatwiają czyszczenie elektrody metodą ultradźwiękową, odpowiednią w wy­padku usuwania olejów, tłuszczów, żywic oraz osadów bezpostaciowych, takich jak wodorotlenki metali. Kształt membrany jest także odpowiedni w wypadku usuwania krystalicznych osadów węglanowych metodą chemiczną, tj. przez natrysk kwasu lub odpowiedniego rozpuszczalnika. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany, z dodatkową powłoką półprzewodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają montaż w typowych głowicach pomiarowych, zarówno przepływowych, jak i zanurzeniowych. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.

Zastosowanie oddzielnych elektrod jest uzasadnione, gdy:

  • okresy eksploatacji elektrody szklane i elektrody odniesienia znacznie się różnią,
  • warunki podczas pomiaru uniemożliwiają prawidłowe działanie elektrody odniesienia,
  • próbka zawiera zanieczyszczenia powodujące uszkodzenia elektrody odniesienia,
  • elektrolit elektrody odniesienia zanieczyszcza badany roztwór lub z nim reaguje,

elektroda szklana jest wykorzystywana wraz z inną elektrodą (np. metalową lub jono­selek­tywną) do detekcji punktu końcowego w miareczkowaniach potencjometrycznych.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0…14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0…100ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0…80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100…300 MΩ
Punkt zerowy względem elektrody Ag/AgCl, 4 M KCl 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 25 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Kształt membrany stożkowy
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC