Cennik

Ceny towarów podane w cennikach obowiązują w dniu sprzedaży i są określone w złotych (PLN), jako kwoty netto oraz brutto (tj. z 23% podatkiem VAT). Ceny pozostają aktualne do dnia podanego w każdym cenniku, a także po przyjęciu zamówienia do realizacji. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty te podawane są w fakturze w oddzielnej pozycji.

Cennik elektrod i akcesoriów

Obejmuje następujące grupy elektrod:

Cennik czujników konduktometrycznych

Obejmuje dwie grupy czujników, a mianowicie:

Cennik przyrządów pomiarowych

Obejmuje szeroki asortyment mierników w następujących grupach towarowych:

Cennik roztworów

Obejmuje grupy roztworów stosowanych w pomiarach fizykochemicznych: