Roztwory

Większość pomiarów fizykochemicznych wymaga korzystania z roztworów o różnym składzie i własnościach, przydatnych do wstępnego przygotowania, kalibracji i konserwacji stosowanych elektrod lub czujników pomiarowych. Zastosowanie roztworów jest także wymagane dla zapewnienia właściwych warunków podczas pomiarów.

Roztwory elektrodowe (wypełnienia elektrod)

Roztwory elektrodowe przeznaczone są do uzupełniania elektrod odniesienia lub półogniw odniesienia w elektrodach zespolonych. Niektóre z nich mogą być wykorzystywane do okresowego przechowywania elektrod. Optymalny wybór roztworu elektrodowego i jego właściwy poziom, zapewniają niezawodność działania elektrody oraz długi okres jej użytkowania. Roztwory te dostarczane są w butelkach z tworzywa (PET), o pojemności 100 lub 250 ml.

SkładZastosowanieSymbolObjętość
KCl 3,0 mol/lDo przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych
ERH-11, ERH-11X, ERH-12,ERH-13, ERH-13X,
ERH-12-6, ERH-13-6, ERPt-13 i odniesienia R‑10/S
SE01-100100 ml
SE01-250250 ml
KCl 3,0 mol/l wysycony AgClDo uzupełniania elektrod zespolonych ERH-11, ERH-12, ERH-13,
ERH-12-6, ERH-13-6, ERPt-13 i elektrod odniesienia R-10/S
SE02-100100 ml
SE02-250250 ml
KCl 3,0 mol/l wysycony AgClRoztwór o zwiększonej lepkości do uzupełniania elektrod zespolonych
typu ERH‑11S, ERH-112S i ERH-AQ1
SE03-100100 ml
SE03-250250 ml
KCl 4,0 mol/lDo przechowywania i uzupełniania elektrod odniesienia R-10, RU-10, komory zewnętrznej elektrody RL-100 oraz regeneracji łączników elektrolitycznychSE04-100100 ml
SE04-250250 ml
KCl nasycony w temp. 25ºCDo przechowywania i uzupełniania niektórych elektrod odniesienia i elektrod zespolonych oraz regeneracji łączników elektrolitycznychSE05-100100 ml
SE05-250250 ml
KCl 4,0 mol/l wysycony AgClRoztwór o zwiększonej lepkości do uzupełniania
niektórych elektrod zespolonych lub odniesienia
SE06-100100 ml
SE06-250250 ml
KCl 2,0 mol/l wysycony AgClDo uzupełniania zespolonej elektrody fluorkowej ERF-11SE07-100100 ml
SE07-250250 ml
KCl 4,0 mol/l

Roztwór o zwiększonej lepkości do uzupełniania elektrod odniesienia
RL-100/S, lub pracujących pod zmniejszonym ciśnieniem


SE08-100100 ml
SE08-250250 ml
KCl 3,0 mol/lRoztwór o zwiększonej lepkości do uzupełniania elektrod zespolonych
ERH-11X1, ERH-13X2, ERPt-11X, ERPt-11X2
SE09-100100 ml
SE09-250250 ml
KCl 3,5 mol/lRoztwór do uzupełniania elektrod zespolonych ERPt-11B i ERPt-11XB,
stosowanych w pomiarach potencjałów redoks wody w pływalniach
SE10-100100 ml
SE10-250250 ml
LiCl 4,0 mol/l +
AgCl w etanolu
Do uzupełniania elektrody zespolonej ERH-NS, przeznaczonej dla pomiarów
w środowiskach niewodnych (o zawartości poniżej 5% wody)
SE12-100100 ml
SE12-250250 ml

NH4Cl 0,1 M + NH4NO3 4,0 M


Do uzupełniania zespolonej elektrody sodowej ERNa-11SE21-100100 ml
SE21-250250 ml
KNO3 1,0 mol/lRoztwór pośredni elektrody odniesienia RL-100
stosowany podczas pomiarów elektrodami jonoselektywnymi
SE31-100100 ml
SE31-250250 ml

Roztwory buforowe

Roztwory buforowe są roztworami gotowymi do bezpośredniego użycia, przeznaczonymi do ręcznej lub automatycznej kalibracji elektrod stosowanych w pomiarach pH. Umożliwiają kalibrację z dokładnością do ±0,02 pH i zawierają dodatki zabezpieczające przed rozwojem bakterii i grzybów. Wartości pH roztworów buforowych zależą od temperatury, co należy uwzględnić podczas kalibracji elektrody. Temperaturowa zależność pH buforu podana jest na etykiecie każdego opakowania. Roztwory buforowe dostarczane są w butelkach z tworzywa (PET), o pojemności 100, 150 lub 250 ml.

Wartość pH w 20ºCNazwaSkładSymbolObjętość
4,00 ± 0,02cytrynianowykwas cytrynowy / sodu wodorotlenek/kwas solnySB04-10M100 ml
SB04-25M250 ml
7,00 ± 0,02fosforanowydisodu wodorofosforan / potasu diwodorofosforanSB07-10M100 ml
SB07-25M250 ml
9,00 ± 0,02boraksowykwas borowy / sodu wodorotlenek/potasu chlorekSB09-10M100 ml
SB09-25M250 ml

Roztwory kalibracyjne

Roztwory kalibracyjne przeznaczone są do sprawdzania wartości stałych czujników konduktometrycznych (sond konduktometrycznych), stosowanych w pomiarach przewodności elektrycznej elektrolitów. Są to wodne roztwory chlorku potasu, sporządzone zgodnie z normą PN-EN 27888:1999. Wartości przewodności podawane są z dokładnością do ±1%. Na etykiecie butelki podawana jest także wartość współczynnika temperaturowego roztworu α. Roztwory kalibracyjne dostarczane są w butelkach z ciemnego tworzywa (PET), o pojemności 100 lub 250 ml.

SkładPrzewodność elektryczna w temp. 25ºCWspółczynnik temperaturowy αSymbolObjętość
KCl 0,1 mol/l1290 mS/m (12,90 mS/cm)1,86 %/ºCSK02-100100 ml
SK02-250250 ml
KCl 0,01 mol/l141 mS/m (1,41 mS/cm)1,91 %/ºCSK03-100100 ml
SK03-250250 ml
KCl 0,001 mol/l14,7 mS/m (147 μS/cm)1,94 %/ºCSK04-100100 ml
SK04-250250 ml

Roztwór buforowy do sprawdzania elektrod redoks (bufor redoks)

Bufor redoks przeznaczony jest do sprawdzania zestawów z elektrodą metalową (np. platynową lub złotą), stosowanych w pomiarach potencjałów utleniająco-redukujących (redoks, ORP). W zależności od zastosowanej elektrody odniesienia elektroda metalowa wykazuje określoną wartość potencjału. Nadmierne odchylenie od tej wartości może świadczyć o uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu elektrody metalowej lub o uszkodzeniu elektrody odniesienia. Wartości potencjału redoks podane są dla różnych temperatur z tolerancją ±5 mV oraz dla półogniwa odniesienia Ag/AgCl, z KCl o stężeniu 3,0 mol/l.
Wartość potencjału redoks w buforze redoks o temperaturze 25ºC dla różnych elektrodSymbolObjętość
220 ± 5 mV dla elektrod z półogniwami Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l (np. ERPt-11, ERPt-13 itp.)

230 ± 5 mV dla elektrod z półogniwami Ag/AgCl, KCl nasycony (np. ERPt-111 lub ERPt-AQ1)
SX01-100100 ml
SX01-250250 ml

Roztwory czyszczące i roztwór regenerujący

Roztwory czyszczące przeznaczone są do usuwania osadów z powierzchni jonoczułej membrany i łącznika elektrolitycznego elektrody. Zanieczyszczenie membrany lub łącznika może być przyczyną zakłóceń i błędów w pomiarach, przejawiających się spowolnieniem reakcji elektrody, zmianą potencjału, zmniejszeniem czułości (nachylenia charakterystyki) itp. Regularne czyszczenie elektrod wydłuża okres ich użytkowania oraz sprzyja dokładności i niezawodności pomiarów.

Zastosowanie roztworuSymbolObjętość
Do czyszczenia łączników elektrolitycznych półogniw odniesienia z osadu siarczku srebra powstałego w wyniku działania siarczków lub siarkowodoru występujących w roztworze badanymSC01-100100 ml
SC01-250250 ml
Roztwór do usuwania z membrany lub łącznika elektrolitycznego osadu protein, występujących w próbkach biologicznych, w roztworach produktów mleczarskich itp.SC02-100100 ml
SC02-250250 ml
Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH, które uległy zanieczyszczeniu lub procesowi „starzenia”, na skutek długotrwałego działania wody lub roztworów wodnych.SC03-100100 ml
SC03-250250 ml

Roztwory stosowane w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi

Pomiary za pomocą elektrod jonoselektywnych wymagają często specjalnego przygotowania zarówno roztworu badanego, jak i roztworów wzorcowych, w celu zapewnienia odpowiedniej wartości pH i siły jonowej, a czasem także określonego stopnia skompleksowania jonu badanego lub ograniczenia wpływu substancji zakłócających. W zależności od rodzaju jonu oznaczanego i jonów zakłócających, rodzaju elektrody oraz wybranej metody pomiaru, zalecane jest stosowanie dodatku roztworu zapewniającego prawidłowe działanie elektrody, co zwiększa dokładność i niezawodność oznaczenia.

NazwaSkładZastosowanieSymbolObjętość
Roztwór stabilizujący

50% roztwór wodny
etylenodiaminy


Roztwór stabilizuje pH i siłę jonową próbki,
podczas oznaczania sodu elektrodą sodową
SI01-100100 ml
SI01-250250 ml
Roztwór stabilizującyNaNO3 5,0 mol/lStabilizuje siłę jonową podczas oznaczania
halogenków elektrodami jonoselektywnymi
SI02-100100 ml
SI02-250250 ml