CT2S-121

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik temperatury typu CT2S-121 jest termometrem rezystancyjnym przeznaczonym pomiaru lub kompensacji wpływu temperatury podczas pomiarów konduktometrycznych, pomiarów pH oraz innych pomiarów fizykochemicznych. Czujnik CT2S‑121 może być stosowany za­równo w układach z automatyczną kompensacją temperatury, jak i spełniać rolę termometru, podczas stosowania kompensacji ręcznej. Stanowi standardowe wyposażenie termometru PT-411. W czujniku zastosowano rezystor termometryczny typu Pt-1000 klasy S, o zwiększonej dokładności w zakresie temperatur 0…100ºC. Rezystor podłączono do 2-żyłowego kabla w powłoce silikonowej, zakończonego wtyczką RCA. Czujnik może współpracować z przyrządami wyposażonymi w układ kompensacji dostosowany do rezystorów Pt-1000 Ω, w warunkach niewymagających stosowania zbyt długich przewodów. Osłona czujnika została wykonana ze stali kwasoodpornej, co czyni go odpornym na uszkodzenia mechaniczne, a także na działanie środków spożywczych
i warunków atmosferycznych. Osłona czujnika może być również wykorzystana jako uziemienie roztworów o skrajnie niskiej przewodności, co eliminuje zakłócenia elektryczne w układzie pomiarowym oraz stabilizuje odczyty, zwłaszcza w systemach przepływowych. Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają jego wykorzystanie w szerokim zakresie temperatur. Czas odpowiedzi czujnika jest wyjątkowo krótki i wynosi ok. 5 sekund. Czujnik można przechowywać w temperaturach ujemnych.

Dane techniczne

Typ rezystora termometrycznego Pt-1000 Ω, klasa B
Rodzaj przewodu kabel 2-żyłowy w osłonie silikonowej
Zakres temperatury stosowania* -70…400ºC
Dokładność dla zakresu temperatur -70…0ºC ±0,9ºC
Dokładność dla zakresu temperatur 0…100ºC ±0,3ºC
Dokładność dla zakresu temperatur 100…200ºC ±1,5ºC
Dokładność dla zakresu temperatur 200…400ºC ±3,0ºC
Maksymalna odporność termiczna oprawki ok. 160ºC
Maksymalna odporność termiczna izolacji kabla ok. 250ºC
Czas odpowiedzi dla 90% wskazań ok. 5 s
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość osłony (bez oprawki) 115 ± 5 mm
Średnica osłony 3,0 mm
Materiał osłony stal kwasoodporna
Materiał oprawki poliamid
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka RCA
* W temperaturach powyżej 150ºC, głębokość zanurzenia czujnika nie może być większa
niż 30 mm. W temperaturach powyżej 200ºC zaleca się stosowanie czujników z kablami
silikonowymi w osłonie stalowej, odpornymi na chwilowy kontakt z powierzchnią o temp.
do 400ºC.