ERNa-11

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona sodowa, typu ERNa-11 jest przeznaczona do oznaczania stężenia (aktywności) jonów sodowych w roztworach wodnych, w warunkach laboratoryjnych. Może być także wykorzystywana w po­miarach ciągłych. Elektroda posiada szklany korpus zakończony kulistą membraną jonoczułą. Zastosowanie trzech łatwo dostępnych ceramicznych diafragm (łączników elektrolitycznych), zapewnia dobry kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym, co stabilizuje odczyt oraz zwiększa niezawodność działania elektrody. Korpus elektrody posiada boczny otwór, umożliwiający w razie potrzeby uzupełnianie roztworu odniesienia. Jako roztwór odniesienia zastosowano mieszaninę azotanu amonu z chlorkiem amonu. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastoso­wano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką półprzewodzącą.
Możliwości zastosowania elektrody obejmują oznaczanie sodu w wodzie kotłowej, wodzie destylowanej, w wodach powierzchniowych i gruntowych, wodzie morskiej, ściekach przemysłowych, próbkach biologicz­nych, tkankach roślinnych, przetworach spożywczych, w glebie itp.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy dla pomiarów stacjonarnych 10-6…1 mol/l Na+
0,023…23000 ppm Na+
Zakres pomiarowy dla pomiarów w przepływie 10-7…1 mol/l Na+
2·10-3…23000 ppm Na+
Zakres temperatury 0…80ºC
Zalecany zakres pH 8…12
Nachylenie charakterystyki 57 ± 2 mV/pNa+
Czas odpowiedzi 30…60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100…300 MΩ
Współczynniki selektywności Ag+ = 100
H+ 30
K+ = 10-2
NH4+ = 10-4
Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE21) 0,1M NH4Cl + 4,0M NH4NO3
Kształt membrany kulisty
Łączniki elektrolityczne 3 ceramiczne
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 105 mm
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC