CFT-2

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CFT-2, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wer­sji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roz­tworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach
o wysokiej przewodności. Czujnik typu CFT-2 posiada wbudowany rezystor termiczny, ułatwiający stosowanie automatycznej kompensacji temperatury.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach
o działaniu agresywnym i zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obejmuje pomiary w wodzie destylowanej, wodach kotłowych, kondensatach parowych występujących w energetyce, wodach powierzchniowych i gruntowych, wodzie morskiej, ściekach przemysłowych oraz rozcieńczonych roztworach soli, zasad i słabych kwasów. Czujnik typu CFT-2 nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm), oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 10 S/m (100 mS/cm), takich jak stężone roztwory niektórych soli oraz silnych zasad i silnych kwasów. Nie należy stosować czuj­nika w roztworach zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodują­cych uszkodze­nie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m…10 S/m
0,1 µS/cm…100 mS/cm
Stała czujnika 60 ± 20 m-1 (0,6 ± 0,2 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-1000 Ω, klasa B
Średnica tubusów 6…7 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA