RU-10

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu RU-10 jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowania w pomiarach pH lub w innych oznaczeniach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomiarową (wskaźnikową) tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwoltomierzem, pH-metrem lub jono­metrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, zanurzone w roztworze chlorku potasu o stę­żeniu 4,0 mol/l. Korpus elektrody posiada ceramiczną diafragmę (łącznik elektrolityczny) osadzoną w bocz­nej ściance korpusu, co umożliwia stosowanie elektrody (wraz z elektrodą szklaną EH-02) w pomiarach ciągłych z wykorzystaniem czyszczenia metodą ultradźwiękową. Tego rodzaju czyszczenie okazuje się skuteczne w przypadku występowania w roztworze badanym tłuszczów, olejów, żywic lub bezpostaciowych osadów wodorotlenków metali, obecnych w ściekach przemysłowych lub komunalnych. Nie zaleca się stosowania elektrody w roztworach zawierających siarczki lub substancje silnie redukujące, ponieważ mogą one spowodować zanieczyszczenie, a nawet zablokowanie łącznika elektrolitycznego. Korpus elek­trody posiada tubus, umożliwiający uzupełnianie lub wymianę roztworu odniesienia. Boczny tubus umożliwia również podłączenie dodatkowego zbiornika z roztworem odniesienia, co może się okazać niezbędne podczas po­miarów ciągłych, zwłaszcza w roztworach występujących pod zwiększonym ciśnie­niem. Podczas magazynowania lub transportu łącznik uszczelniony jest gumową tulejką, a boczny tubus gumowym kapturkiem.

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE04) 4,0 M KCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodo­rowej (w 25ºC) +199 ± 2 mV
Zakres temperatur stosowania 0…100ºC
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm
Średnica bocznego tubusu 6…7 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał kapturka uszczelniającego guma silikonowa
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa