R-10

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu R-10 jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowania w pomiarach pH lub w innych oznaczeniach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomiarową (wskaźnikową) tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwoltomierzem, pH-metrem lub jono­metrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, zanurzone w roztworze chlorku potasu o stę­żeniu 4,0 mol/l. Korpus elektrody posiada ceramiczną diafragmę (łącznik elektrolityczny), odporną chemicz­nie i zapewniającą właściwy kontakt półogniwa z próbką. Elektrodę można stosować w temperaturach do 100ºC, bez występowania rozkładu materiału elektroaktywnego. Nie zaleca się stosowania elektrody w roztworach zawierających siarczki lub substancje silnie redukujące, ponieważ mogą one spowodować zanieczyszczenie, a nawet zablokowanie łącznika. Ponadto, niewskazane jest ciągłe stosowanie elektrody w roztworach silnie alkalicznych oraz wykorzystywanie jej w miareczkowaniach, w których jony chlorkowe, potasowe lub srebrowe mogą być źródłem błędów pomiarowych. Elektroda typu R-10 jest przysto­sowana zarówno do pomiarów w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych. Korpus elektrody posiada boczny tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu odniesienia. Tubus umożliwia również podłą­czenie dodatkowego zbiornika z roztworem odniesienia, co może się okazać niezbędne podczas pomiarów ciągłych, zwłaszcza w roztworach występujących pod zwiększonym ciśnieniem. Podczas maga­zynowania lub transportu elektrody, łącznik elektrolityczny oraz boczny tubus uszczelnione są gumowymi kapturkami.

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE04) 4,0 M KCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodorowej (w 25ºC) +199 ± 2 mV
Zakres temperatur stosowania 0…100ºC
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm
Średnica bocznego tubusu 6…7 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał kapturków uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa