ERPt-AQ1

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona, typu ERPt-AQ1 jest ogniwem pomiarowym, przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redoks) w roztworach wodnych, w wodzie akwariów słodkowod­nych lub morskich. Elektroda może współpracować z akwarystycznymi systemami komputerowymi. Może być także przydatna w okresowych pomiarach laboratoryjnych lub terenowych. Elektroda ERPt-AQ1 składa się z platynowego półogniwa wskaźnikowego o potencjale zależnym od równowagi utleniająco-redukującej w roztworze oraz z chlorosrebrowego półogniwa odniesienia o potencjale stałym. Zamocowane na końcówce półogniwo wskaźnikowe zapewnia dobry kontakt z roztworem badanym i ułatwia czyszczenie elektrody. Jest ona wygodna w użytkowaniu, gdyż nie wymaga uzupełniania roztworu odniesienia. W elektrodzie za­stosowano niewymienny roztwór odniesienia z dodatkiem środka podwyższającego lepkość, co ogranicza szybkość jego wycieku oraz rozcieńczania pod wpływem badanej wody. Elektroda posiada odporny me­chanicznie i chemicznie korpus epoksydowy, skutecznie osłaniający półogniwo wskaźnikowe i łączniki elektrolityczne. Wydłużony do 2 metrów przewód, ułatwia montaż w większych akwariach. Standardowym wyposażeniem jest butelka magazynowa z 3,0 M roztworem KCl, zapobiegająca wysychaniu roztworu odniesienia oraz zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody.

Do innych typowych zastosowań elektrody ERPt-AQ1 należą: kontrola przebiegu reak­cji utlenienia i redukcji w procesach chemicznego lub biologicznego uzdatniania ście­ków przemysłowych lub komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, kon­trola procesów fermentacyjnych itp. Elektroda ERPt-AQ1 może również znaleźć zasto­sowanie w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końcowego miareczko­wania w reakcjach utlenienia i redukcji. Nie zaleca się stosowania elektrody w pomia­rach prowadzonych pod zwiększonym ciśnieniem, a także w roztworach silnie zanie­czyszczonych.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury 0…60ºC
Półogniwo wskaźnikowe platyna
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl
Łączniki elektrolityczne włókniste
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 10 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 2 m
Wtyczka BNC