ERPt-11X

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona typu ERPt-11X jest ogniwem pomiarowym, przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (redoks, ORP) w roztworach wodnych. Elektroda posiada półogniwo wskaźnikowe w postaci platynowego pierścienia, spojonego ze szklanym korpusem, co zapewnia jego wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym zapewnia ceramiczna diafragma (łącznik elektrolityczny), odporna chemicznie i mechanicznie oraz odznaczająca się niewielkim wyciekiem elektrolitu. Łatwy dostęp do półogniwa wskaźnikowego i łącznika ułatwia czyszczenie elektrody. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. Pozbawiony jonów srebra roztwór mostka, ogranicza możliwość zablokowania ceramicznej diafragmy, lub występowania zakłóceń wywołanych obecnością jonów siarczkowych lub cyjankowych, zawartych w roztworach badanych. Tego rodzaju rozwiązanie, ogranicza także zakłócający wpływ substancji redukujących, takich jak aminy, bufory zawierające Tris, siarczyny itp. Szklany korpus posiada otwór, umożliwiający uzupełnianie ubytków roztworu mostka elektrolitycznego. Możliwość uzupełniania roztworu oraz jego zwiększona lepkość wydłużają okres użytkowania elektrody.

Elektroda ERPt-11X może być wykorzystana w pomiarach laboratoryjnych, przemysłowych lub terenowych. Do typowych zastosowań elektrody należą: kontrola reakcji utlenienia i redukcji w procesach chemicznej lub biologicznej obróbki ścieków przemysło­wych lub komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, kontrola procesów fermentacyjnych itp. Jako przykłady zastosowań można wymienić utlenianie cyjanków chlorem lub podchlorynem oraz redukcję chromianów do jonów chromowych, w ściekach powstałych w procesach galwanicznych lub powierzchniowej obróbki metali. Elektroda może być również stosowana w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końcowego miareczkowania w reakcjach utlenienia i redukcji (np. w jodometrii, bromia­nometrii lub manganometrii).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury 0…80ºC
Półogniwo wskaźnikowe platyna
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, 3,0 M KCl
Roztwór mostka elektrolitycznego (SE09) 3,0 M KCl
Łączniki elektrolityczne ceramiczne
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (do oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 100 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC