ERPt-11X2

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona typu ERPt-11X2 jest ogniwem pomiarowym, przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (redoks, ORP) w roztworach wodnych. Elektroda posiada półogniwo wskaźnikowe w postaci platynowego pierścienia, spojonego ze szklanym korpusem, co zapewnia jego wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym zapewnia ceramiczna diafragma (łącznik elektrolityczny), odporna chemicznie i mechanicznie oraz odznaczająca się niewielkim wyciekiem elektrolitu. Łatwy dostęp do półogniwa wskaźnikowego i łącznika ułatwia czyszczenie elektrody. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. Pozbawiony jonów srebra roztwór mostka, ogranicza możliwość zablokowania diafragmy, lub występowania zakłóceń wywołanych obecnością jonów siarczkowych lub cyjankowych, występujących w roztworach badanych. Takie rozwiązanie, ogranicza także zakłócający wpływ substancji redukujących, takich jak aminy, bufory Tris, siarczyny itp. Szklany korpus posiada otwór, umożliwiający uzupełnianie ubytków roztworu mostka elektrolitycznego. Możliwość uzupeł­niania roztworu mostka oraz jego podwyższona lepkość, wydłużają okres użytkowania elektrody. Elektroda posiada rozłączną oprawkę z gwintem zewnętrznym Pg 13,5 umożliwiającym bezpośredni montaż w armaturze przemysłowej i wymianę elektrody bez konieczności równoczesnej wymiany kabla. Podłączenie do miernika wymaga zastosowania opcjonalnego kabla ze złączem S7, dostosowanym do oprawki elektrody.

Elektroda ERPt-11X2 może być stosowana w pomiarach laboratoryjnych, przemysłowych lub terenowych. Do typowych zastosowań elektrody należą: kontrola reakcji utlenienia i redukcji w procesach chemicznej lub biologicznej obróbki ścieków przemysłowych lub komunalnych, badania wód powierzchniowych, kontrola procesów fermentacyjnych itp. Elektroda może być także stosowana w laboratoriach, jako wskaźnik punktu końcowego miareczkowania reakcji utlenienia i redukcji (np. w bromianometrii, jodometrii, lub manganometrii).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury 0…80ºC
Półogniwo wskaźnikowe platyna
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, 3,0 M KCl
Roztwór mostka elektrolitycznego (SE09) 3,0 M KCl
Łączniki elektrolityczne ceramiczne
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (do oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 95 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Typ oprawki S7 z gwintem Pg 13,5
Gwint oprawki do połączenia z kablem Tr 12,7×3 P1,5
Materiał oprawki POM, PTFE
Uszczelnienie elektrody O-ring 11×2,5 (NBR70)
Wymiary i materiał pierścienia oporowego 12,5x18x2,5 (POM)
Zalecany kabel dla zastosowań przemysłowych RG58-BNC-2m
Zalecany kabel dla zastosowań laboratoryjnych RG174-BNC-1m