ERPt-11XB

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona ERPt-11XB jest ogniwem pomiarowym, przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (redoks, ORP) w wodzie lub w roztworach wodnych. Zastosowanie jako elektrolitu odniesienia roztworu chlorku potasu o stężeniu 3,5 mol/l, czyni ją szczególnie przydatną w pomiarach potencjału redoks wody w pływalniach, zwłaszcza w pomiarach ciągłych. Elektroda posiada półogniwo pomiarowe (wskaźnikowe) w postaci platynowego pierścienia, trwale połączonego ze szklanym korpusem, co zapewnia jego wysoką odporność na uszkodzenia. Kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym zapewnia chemicznie odporna ceramiczna diafragma (łącznik elektrolityczny). Bezpośredni dostęp do półogniwa pomiarowego i łącznika elektrolitycznego ułatwia czyszczenie elektrody. Półogniwo odniesienia zamknięto w kartridżu, blokującym przenikanie jonów srebra do 3,5 M roztworu KCl, jako roztworu mostka elektrolitycznego. Wolny od jonów srebra roztwór mostka, ogranicza możliwość zablokowania zewnętrznego łącznika chlorkiem srebra oraz występowania zakłóceń wywołanych obecnością siarczków lub cyjanków, zawartych w roztworach badanych. Pozbawiony jonów srebra roztwór mostka, ogranicza także zakłócający wpływ substancji redukujących, takich jak aminy, bufory Tris, siarczyny itp. Szklany korpus elektrody posiada otwór umożliwiający uzupełnianie ubytków elektrolitu,
co znacznie wydłuża okres użytkowania elektrody.

Elektroda ERPt-11XB może być wykorzystana w pomiarach laboratoryjnych, przemysłowych lub terenowych. Do typowych zastosowań elektrody należą: kontrola procesu dezynfekcji wody basenowej chlorem, kontrola procesów chemicznego lub biologicznego uzdatniania ścieków przemysłowych lub komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, kontrola procesów fermentacyjnych, badania właściwości wód mineralnych itp.
Jako przykłady przemysłowych zastosowań można wymienić utlenianie cyjanków chlorem oraz redukcję chromianów do jonów chromowych, w ściekach powstałych w procesach galwanicznych lub powierzchniowej obróbki metali. Elektroda może być również stosowana w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końcowego w miareczkowaniach redoks (np. w jodometrii, bromia­nometrii lub manganometrii).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury 0…80ºC
Półogniwo pomiarowe (wskaźnikowe) platyna o powierzchni ok. 1 cm2
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, 3,5 M KCl
Roztwór mostka elektrolitycznego 3,5 M KCl (SE10)
Łączniki elektrolityczne ceramiczne
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (do oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 100 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC