ERPt-11B

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona, typu ERPt-11B jest ogniwem pomiarowym, przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (redoks) w wodzie lub w roztworach wodnych. Zastosowanie jako elektrolitu odniesienia roztworu chlorku potasu o stężeniu 3,5 mol/l, czyni ją szczególnie przydatną w okresowych pomiarach potencjału redoks wody w pływalniach. Elektroda składa się z półogniwa pomiarowego (wskaźnikowego) w postaci platynowego pierścienia o potencjale zależnym od równowagi utleniająco-redukującej w roz­tworze oraz z chlorosrebrowego półogniwa odniesienia o potencjale stałym, zależnym od stężenia roztworu odniesienia. Półogniwo pomiarowe trwale połączone jest ze szklanym korpusem, co zapewnia jego wysoką odporność na uszkodzenia. Kontakt półogniwa odniesienia z badanym roztworem zapewnia chemicznie odporna ceramiczna diafragma (łącznik elektrolityczny). Bezpośredni dostęp do półogniwa pomiarowego oraz łącznika elektrolitycznego ułatwia czyszczenie elektrody. Szklany korpus elektrody posiada otwór umożliwiający uzupełnianie ubytków roztworu odniesienia, co znacznie wydłuża okres użytkowania elektrody.

Elektroda ERPt-11B może być wykorzystana w pomiarach laboratoryjnych, przemysłowych lub terenowych. Do typowych zastosowań elektrody należą: kontrola procesu dezynfekcji wody basenowej chlorem, kontrola procesów chemicznego lub biologicznego uzdatniania ścieków przemysłowych lub komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, kontrola procesów fermentacyjnych, badania właściwości wód mineralnych itp.
Jako przykłady przemysłowych zastosowań można wymienić utlenianie cyjanków chlorem oraz redukcję chromianów do jonów chromowych, w ściekach powstałych w procesach galwanicznych lub powierzchniowej obróbki metali. Elektroda może być również stosowana w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końcowego w miareczkowaniach redoks (np. w jodometrii, bromia­nometrii lub manganometrii).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury dla stosowania okresowego 0…80ºC
Zakres temperatury dla stosowania ciągłego 0…60ºC
Półogniwo pomiarowe (wskaźnikowe) platyna o powierzchni ok. 1 cm2
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia 3,5 M KCl (SE10)
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 100 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC