PT-105

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

  • Termometr kieszonkowy do pomiarów temperatury za pomocą dostępnych opcjonalnie głowic z czujnikami temperatury.
  • Niewielka masa i wymiary oraz wodoszczelna obudowa ułatwiają stosowanie przyrządu w trudnych warunkach oraz w terenie.
  • Możliwość doboru czujnika temperatury, dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika i pożądanej dokładności pomiaru.
  • Zapis kalibracji fabrycznej w głowicy czujnika umożliwia jego wymianę bez ponownej kalibracji.
  • Przyrząd posiada funkcję „HOLD” zatrzymującą wynik pomiaru na ekranie.
  • Zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.

Dane techniczne