ERH-NS

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona typu ERH-NS przeznaczona jest dla pomiarów pH oraz miareczkowań kwasowo-zasa­dowych w środowisku niewodnym, tj. o zawartości wody poniżej 5%. Posiada ona membranę kulistą oraz diafragmę (łącznik elektrolityczny) w postaci ruchomego, szklanego szlifu. Jako elektrolit odniesienia zawiera 4,0 M roztwór chlorku litu w etanolu wysycony AgCl. Roztwór ten oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ograniczają występowanie niekorzystnych zjawisk, takich jak niestabilne i błędne odczyty, pełzanie wskazań, długie czasy reakcji, typowych dla pomiarów pH w środowiskach organicznych. Ubytki roztworu można uzupełniać, wprowadzając go przez boczny tubus.
Elektroda posiada następujące cechy:

 • Szklany korpus i łącznik elektrolityczny zapewniają odporność elektrody na działanie rozpuszczalników organicznych oraz wielu agresywnych substancji. W porównaniu z tworzywami sztucznymi, materiał ten wykazuje mniejszą wrażliwość na zakłócenia wywołane elektrycznością statyczną.
 • Jonoczuła membrana elektrody posiada stosunkowo niską rezystancję, co stabilizuje odczyt w słabo prze­wodzących roztworach oraz zwiększa szybkość reagowania.
 • Łącznik elektrolityczny jest odporny na zanieczyszczenia lub zablokowanie osadem.
  W razie potrzeby, można go szybko i łatwo oczyścić.
 • Wyciek roztworu odniesienia przez łącznik ulega jedynie nieznacznym zmianom, co stabilizuje odczyt zwłaszcza w próbkach mieszanych i źle przewodzących.
 • Dobra rozpuszczalność roztworu odniesienia w rozpuszczalnikach organicznych pozwala na uniknięcie błędów związanych z wysokimi potencjałami łącznika elektrolitycznego.
 • Roztwór odniesienia można w razie potrzeby łatwo wymienić, dostosowując jego skład do przyjętej metody pomiaru, rodzaju rozpuszczalnika lub stosowanego titranta.
 • W elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z powłoką półprzewodzącą.

Pomiary pH i miareczkowania w środowisku niewodnym, w których elektroda ERH-NS może znaleźć praktyczne zastosowanie są następujące:

 • oznaczanie liczby kwasowej lub zasadowej w produktach naftowych,
 • oznaczanie zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach,
 • oznaczanie liczby zmydlenia w olejach, tłuszczach lub żywicach syntetycznych,
 • oznaczanie liczby epoksydowej w żywicach epoksydowych,
 • oznaczanie wielu substancji stosowanych w przemyśle farmaceutycznym,
 • analiza mieszaniny silnych kwasów mineralnych.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0…14 pH
Zakres temperatury 0…70ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) < 200 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego < 50 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Czułość elektrody > 90% nachylenia teoretycznego
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE12) 4,0 M LiCl + AgCl w etanolu
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 105 mm
Kształt membrany kulisty
Łącznik elektrolityczny ruchomy szklany szlif
Materiał oprawki polipropylen
Materiał kapturka uszczelniającego guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC