ERH-112S

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) ERH-112S przeznaczona jest dla laboratoryjnych pomiarów pH w roztworach wodnych lub wodno-organicznych. Może być również przydatna w przemysłowych pomiarach ciągłych lub prowadzonych w terenie. Elektroda jest przystosowana do pomiarów w próbkach słabo przewo­dzących i ubogich w jony, takich jak naturalne wody powierzchniowe, woda destylowana lub wody kotłowe, a także w emulsjach olejowo-wodnych o zawartości powyżej 5% wody oraz w roztworach zanieczyszczo­nych osadami. Elektroda nie jest przystosowana do pomiarów w warunkach podwyższonego ciśnienia. Elektroda ERH-112S posiada kulistą membranę o stosunkowo niskiej rezystancji, co skraca czas reakcji w środowiskach o niskiej przewodności. Jako łącznik elektrolityczny zastosowano nieruchomy szklany szlif, generujący stabilny sygnał w środowiskach ubogich w jony oraz odznaczający się równomiernym i powta­rzalnym wyciekiem elektrolitu, prawie niezależnym od szybkości mieszania próbki. Cecha ta jest szczegól­nie korzystna w przypadku miareczkowań kwasowo-zasadowych do zdefiniowanej wartości potencjału, takich jak oznaczanie zasadowości węglanowej wody według normy PN-EN ISO 9963. Stosunkowo duża powierzchnia łącznika, przy niewielkiej powierzchni styku z roztworem badanym, ogranicza ryzyko jego za­blokowania osadami występującymi w próbkach silnie zanieczyszczonych. Korpus elektrody posiada otwór umożliwiający uzupełnianie lub wymianę roztworu odniesienia, co znacznie wydłuża okres stosowania elek­trody. W wykonaniu standardowym elektroda zawiera roztwór odniesienia z dodatkiem substancji podwyż­szającej lepkość (SE03). Roztwór taki odznacza się znacznie zmniejszoną szybkością wycieku, co eliminuje konieczność jego częstego uzupełniania. W celu wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką półprzewodzącą.
Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowy­wania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0…14 pH
Zakres temperatury 0…80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100…200 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego < 5 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE03) 3,0 M KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 105 mm
Kształt membrany kulisty
Łącznik elektrolityczny nieruchomy szklany szlif
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Długość przewodu guma silikonowa
Wtyczka BNC