ERH-111

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana), typu ERH-111 przeznaczona jest do pomiarów pH
w roztworach wod­nych. Może być wykorzystywana w warunkach laboratoryjnych, terenowych lub przemysłowych. Elektroda posiada epoksydowy korpus przedłużony poza szklaną membranę, co w znacznym stopniu chroni ją przed uszkodzeniem mechanicznym. Odporność elektrody na stłuczenie, czyni ją szczególnie przydatną do stoso­wania w laboratoriach przemysłowych, w pomiarach terenowych oraz w dydaktyce. W elektrodzie zastoso­wano niewymienny roztwór odniesienia o zwiększonej lepkości, co ogranicza wielkość jego wycieku, a także szybkość rozcieńczania na skutek kontaktu z roztworem badanym. Brak konieczności uzupełniania roztworu odniesienia upraszcza obsługę elektrody. Z drugiej strony, ogranicza okres użytkowania elektrody, zwłaszcza podczas pomiarów ciągłych w wodach wysokiej czystości, a także w roztworach występujących pod zwiększonym ciśnieniem lub o podwyższonej temperaturze. Elektroda posiada dwa łączniki elektroli­tyczne o strukturze włóknistej, zapewniające dobry kontakt z roztworem badanym. Jednak osłonięcie mem­brany i łączników korpusem epoksydowym, sprzyja gromadzeniu się w utworzonej wnęce zanieczyszczeń oraz pęcherzyków powietrza, co może utrudnić dostęp roztworu do powierzchni jonoczułej membrany i łączników. Dlatego nie zaleca się stosowania elektrody w roztworach zbyt silnie zanieczyszczonych osada­mi, olejami, farbami, smarami, żywicami itp. Substancje takie należy wstępnie usunąć z roztworu lub zamontować elektrodę w miejscu uniemożliwiającym gromadzenie się zanieczyszczeń we wnęce korpusu. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecno­ścią ładunków elektrycznych, zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodat­kową powłoką półprzewodzącą. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawil­żająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0…14 pH
Zakres temperatury 0…80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 200…300 MΩ
Rezystancja łączników elektrolitycznych 1…3 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm
Kształt membrany cylindryczny
Łączniki elektrolityczne włókniste
Materiał korpusu żywica epoksydowa
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC