CX-701

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

 • Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny umożliwiający równoczesne, dokładne pomiary wielu własności fizykochemicznych, a mianowicie:

– pH,

– potencjału redoks (w mV),

– stężenia jonów dodatnich lub ujemnych,

– przewodności właściwej roztworów,

– zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS,

– temperatury, czujnikiem CT2S-121 dołączonym do zestawu,

– stężenia tlenu w wodzie, w % nasycenia lub w mg/l,

– ciśnienia atmosferycznego.

 • Przyrząd posiada funkcję półautomatycznego miareczkowania potencjometrycznego, konduktometrycznego lub kalorymetrycznego.
 • Zastosowanie dostępnej opcjonalnie walizki z akumulatorami i ładowarką umożliwia pracę w terenie przez okres do 15 godzin.
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz, umożliwiający równoczesną obserwację do 5 funkcji pomiarowych na ekranach numerycznych lub graficznych.
 • Obsługa przyrządu przez ekranową klawiaturę dotykową.
 • Posiada automatyczną lub ręczną kompensację temperatury.
 • Posiada funkcję zegara z kalendarzem umożliwiającą zbieranie wyników pomiarów z wybraną częstotliwością.
 • Wyniki pomiarów można zbierać na dołączonej karcie SD i przenosić do komputera za pomocą dołączonego czytnika.
 • Bezpośrednie połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • Zasilanie sieciowe za pomocą zewnętrznego zasilacza, dołączonego do zestawu.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

Dane techniczne