CX-505

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

 • Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny do dokładnych pomiarów wielu własności fizykochemicznych, a mianowicie:

– pH lub potencjału redoks (w mV),

– przewodności elektrycznej lub zasolenia,

– temperatury czujnikiem dołączonym do zestawu,

– stężenia tlenu w wodzie, w % nasycenia lub w mg/l,

– ciśnienia atmosferycznego.

 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz.
 • Posiada automatyczną lub ręczną kompensację temperatury.
 • Posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121, kabel USB oraz program zbierania danych
 • Zasilanie sieciowe za pomocą wewnętrznego zasilacza.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

Dane techniczne