CX-401

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

  • Wielofunkcyjny przyrząd terenowo-laboratoryjny do pomiarów wielu własności fizykochemicznych, a mianowicie:

– pH lub potencjału redoks (w mV),

– przewodności elektrycznej, zasolenia lub rezystancji,

– temperatury czujnikiem CT2B-121 dołączonym do zestawu,

– stężenia tlenu w powietrzu w %, w wodzie lub ściekach, w % nasycenia lub w mg/l,

– ciśnienia atmosferycznego.

  • Dostępny z oddzielnymi złączami BNC i RCA, lub ze złączem wielofunkcyjnym, dostosowanym do głowicy wieloparametrowej GXZ-3.
  • Niewielka masa i wymiary, obudowa zgodna z IP66 oraz duży, podświetlany wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub w terenie.
  • Posiada automatyczną lub ręczną kompensację temperatury.
  • Posiada funkcję zegara z kalendarzem.
  • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z wybraną częstotliwością.
  • Połączenie z komputerem przez złącze mikro USB.
  • Zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz i kabel USB dołączony do zestawu.
  • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

Dane techniczne