CX-105

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

 • Uniwersalny przyrząd o wielkości testera i dokładności miernika laboratoryjnego do pomiarów wielu własności fizykochemicznych, zależnie od rodzaju głowicy dobieranej według potrzeb.
 • Współpracuje z dostępnymi opcjonalnie, wymiennymi głowicami umożliwiającymi pomiary:
  – pH lub potencjału redoks (w mV) w wodach i ściekach,
  – przewodności elektrycznej lub zasolenia roztworów,
  – stężenia tlenu w wodzie, w % nasycenia lub w mg/l,
  – temperatury za pomocą czujnika z kablem lub bez kabla,
  – wilgotności względnej powietrza z pomiarem punktu rosy.
 • Dane kalibracyjne zapisywane są w głowicach, co znacznie ułatwia
  i przyśpiesza ich wymianę.
 • Niewielka masa, kieszonkowe wymiary, wodoszczelna obudowa oraz prosta obsługa, ułatwiają pomiary w terenie.
 • Posiada zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.

Dane techniczne