CPC-505

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

 • pH/konduktometr laboratoryjny do dokładnych pomiarów pH, mV, przewodności właściwej, zasolenia, TDS i temperatury.
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz.
 • Współpracuje z zespolonymi lub pojedynczymi elektrodami pH, redoks
  lub jonoselektywnymi oraz z czujnikami konduktometrycznymi o stałej K = 0,01 ÷ 19,999 cm-1.
 • Posiada 6 podzakresów przełączanych automatycznie obejmujących pełen zakres przewodności właściwej.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 czujników o różnych stałych i 3 elektrod.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury dla współczynnika temperatury w zakresie α = 0 ÷ 10 %/ºC.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121, kabel USB oraz program zbierania danych.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • Zasilanie sieciowe za pomocą wewnętrznego zasilacza.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

Dane techniczne