CPC-411

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

  • pH/konduktometr terenowo-laboratoryjny do pomiarów pH, potencjału, przewodności właściwej w zakresie do 100 mS/cm oraz temperatury.
  • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa, prosta obsługa, oraz duży wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub
    w terenie.
  • Kalibracja 1 ÷ 3 punktowa z wykrywaniem wartości pH buforów o pH 4,00; 7,00 lub 9,00.
  • Przyrząd współpracuje z czujnikami konduktometrycznymi o stałej K = 0,05 ÷ 1,5 cm-1 lub z zespolonymi elektrodami pH, redoks oraz jonoselektywnymi.
  • 4 podzakresy przewodności przełączane automatycznie.
  • Automatyczna kompensacja temperatury dla stałego współczynnika temperatury α = 2%/ºC.
  • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.
  • Zasilanie bateryjne lub sieciowe za pomocą dostępnego opcjonalnie zasilacza.

Dane techniczne