CPC-401

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

 • pH/konduktometr terenowo laboratoryjny do dokładnych pomiarów pH, potencjału, przewodności właściwej, zasolenia, TDS oraz temperatury.
 • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa i duży podświetlany wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub w terenie.
 • Współpracuje z zespolonymi elektrodami pH, redoks lub jonoselektywnymi oraz z czujnikami konduktometrycznymi o stałej K = 0,01 ÷ 19,999 cm-1.
 • Posiada 6 podzakresów przełączanych automatycznie obejmujących pełen zakres przewodności właściwej.
 • W funkcji pH-metru kalibracja 1÷ 5 punktowa z wykrywaniem standardowych wzorców pH, lub buforów o wartościach pH określanych przez użytkownika.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 czujników o różnych stałych i 3 elektrod.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury dla współczynnika temperatury w zakresie α = 0 ÷ 10 %/ºC, z możliwością zmiany temperatury odniesienia.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze RS‑232 lub przez opcjonalny adapter ze złączem USB.
 • Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

Dane techniczne