CPC-105

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

  • Przyrząd o wielkości testera i dokładności miernika laboratoryjnego, przeznaczony do pomiarów do pomiarów pH, mV, przewodności właściwej, zasolenia oraz temperatury.
  • Współpracuje z głowicą do równoczesnego pomiaru pH i przewodności.
  • Po podłączeniu głowicy GR-105 umożliwia pomiary potencjału redoks.
  • Niewielka masa, kieszonkowe wymiary, wodoszczelna obudowa oraz prosta obsługa, ułatwiają pomiary w terenie.
  • Przyrząd umożliwia pomiary pH w zakresie 0 do 14 pH, przy zastosowaniu automatycznej kompensacji temperatury.
  • Kalibracja elektrod pH 1 ÷ 3 punktowa, z wykrywaniem buforów o wartościach pH  4,00, 7,00 i 9,00.
  • Przyrząd umożliwia pomiar przewodności właściwej cieczy, w zakresie do 100 mS/cm, lub zasolenia w zakresie do 60 g/l NaCl.
  • W pomiarach przewodności zastosowano automatyczną kompensację temperatury, przy stałym współczynniku α = 2 %/°C, z możliwością wyboru temperatury odniesienia 25°C lub 20°C.
  • Posiada zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.

Dane techniczne