CP-105

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Przyrząd o wielkości testera i dokładności pH-metru laboratoryjnego, przeznaczony do pomiarów pH lub mV oraz temperatury.
Niewielka masa, kieszonkowe wymiary, wodoszczelna obudowa oraz prosta obsługa, ułatwiają pomiary w terenie.
Przyrząd współpracuje z głowicami do pomiaru pH GP-105, GPX-105s,
lub do pomiaru potencjału redoks GR-105k.
Kalibracja 1 ÷ 3 punktowa, z wykrywaniem wartości pH buforów
o pH 4,00; 7,00 lub 9,00.
Automatyczna kompensacja temperatury.
Zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.
Długotrwała praca bez wymiany baterii.

Dane techniczne