CO-105

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

  • Przyrząd o wielkości testera i dokładności miernika laboratoryjnego, do pomiarów stężenia tlenu w wodzie czystej lub ściekach i temperatury.
  • Niewielka masa, kieszonkowe wymiary, wodoszczelna obudowa oraz prosta obsługa, ułatwiają pomiary w terenie.
  • Współpracuje z głowicą GO‑105 połączoną bezpośrednio z korpusem, lub z głowicą GO‑105k połączoną z korpusem kablem.
  • Kalibracja 1 punktowa w powietrzu, dla 100% nasycenia.
  • Możliwość wprowadzania poprawki na zasolenie.
  • Automatyczna kompensacja temperatury.
  • Zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.

Dane techniczne