CDT-2

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CDT-2, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CDT-2 został wykonany w wersji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 16 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej prze­wodności. Czujnik CDT-2 posiada wbudowany rezystor termiczny, ułatwiający stosowanie auto­matycznej kompensacji temperatury.

Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej,
w tym także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej, wodach gruntowych i powierzchniowych, ściekach, wo­dzie morskiej, oraz w rozcieńczonych roztworach soli, zasad i słabych kwasów mineralnych. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,1 mS/m (1 µS/cm), takich jak stosowana w energetyce woda zdemineralizowana lub kondensaty parowe oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 10 S/m (100 mS/cm), takich jak stę­żone roztwory soli, silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,1 mS/m…10 S/m
1 µS/cm…100 mS/cm
Stała czujnika 50 ± 10 m-1 (0,5 ± 0,1 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-1000 Ω, klasa B
Minimalna głębokość zanurzenia 35 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 15,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA