CD-210

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny CD-210, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CD-210 został wykonany w wersji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 12 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewodności. Czujnik CD-210 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, w tym również w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodach powierzchniowych i gruntowych, w ściekach, wodzie morskiej, w roz­tworach soli, zasad i kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o prze­wodności właściwej poniżej 10 mS/m (100 µS/cm), takich jak woda destylowana oraz stosowane w energetyce kondensaty parowe. Nie zaleca się stosowania czujnika w pomiarach próbek silnie zanieczyszczo­nych osadami, olejami lub smarami oraz w roztworach powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 10 mS/m…80 S/m
100 µS/cm…800 mS/cm
Stała czujnika 1000 ± 200 m-1 (10 ± 2 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 50 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 60 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC