CD-201

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CD-201, znany również pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CD-201 został wykonany w wersji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń,
z otworami o średnicy nie mniejszej niż 12 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika, w postaci współosiowych pierścieni, zostały wykonane z gładkiej platyny, tj. nie pokrytej czernią platynową. Rozwiązanie takie przyśpiesza reagowanie czujnika w próbkach o skrajnie niskich przewodnościach oraz stabilizuje wskazania czujnika. Czujnik CD-201 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współ­pracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Zakres zastosowań czujnika CD-201 obejmuje pomiary przewodności wody destylo­wanej lub zdejonizowanej, wód kotłowych i kondensatów parowych występujących
w energetyce, oraz słabo zasolonych wód powierzchniowych i gruntowych, takich jak woda źródlana, deszczówka itp. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej powyżej 20 mS/m (200 µS/cm), takich jak silnie zasolona woda pitna, ścieki komunalne lub przemysłowe, woda morska, a także roztwory kwasów, zasad i soli o stężeniach powyżej 0,1 g/l.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m…20 mS/m
0,1 µS/cm…200 µS/cm
Stała czujnika 10 ± 2 m-1 (0,1 ± 0,02 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC