CC-411

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

  • Ekonomiczny terenowo-laboratoryjny konduktometr do pomiarów przewodności właściwej w zakresie do 100 mS/cm i temperatury.
  • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa, prosta obsługa, oraz duży wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach
    lub w terenie.
  • Współpracuje z czujnikami o stałej K = 0,05 ÷ 1,5 cm-1.
  • 4 podzakresy pomiarowe przełączane automatycznie.
  • Automatyczna kompensacja temperatury dla stałego współczynnika temperatury α = 2%/ºC oraz stałej temperatury odniesienia 25ºC.
  • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.

Dane techniczne