CC-105

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

  • Przyrząd o wielkości testera i dokładności miernika laboratoryjnego,
    do pomiarów przewodności właściwej lub zasolenia oraz temperatury.
  • Niewielka masa, kieszonkowe wymiary, wodoszczelna obudowa oraz prosta obsługa, ułatwiają pomiary w terenie.
  • Przyrząd współpracuje z wymienną głowicą GC-105, z wbudowanym czujnikiem temperatury i czujnikiem konduktometrycznym z elektrodami stalowymi, łatwymi do czyszczenia.
  • Szeroki zakres pomiarowy umożliwia pomiary przewodności w zakresie do 100 mS/cm, lub zasolenia w zakresie do 60 g /l NaCl.
  • 5 podzakresów pomiarowych przełączanych automatycznie.
  • Automatyczna kompensacja temperatury dla stałego współczynnika temperatury α = 2%/ºC i dla temperatury odniesienia 25ºC lub 20ºC.
  • Zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.

Dane techniczne