Strona główna > Zastosowania > Wybór czujnika

Wybór czujnika

| A A A


Przy wyborze czujnika konduktometrycznego należy uwzględniać takie czynniki jak:

- wartość stałej czujnika,

- liczbę elektrod i stan ich powierzchni (tzn. 2 lub 3 elektrody o powierzchni gładkiej lub pokrytej czernią platynową),

- sposób pomiaru (zanurzeniowy lub przepływowy),

- system kompensacji temperatury posiadanego miernika (dostosowany do czujnika temperatury Pt-100 lub Pt-1000).

 

Przykładowe próbki Przybliżona przewodność Typ czujnika
Woda ultraczysta 0,055 μS/cm
CD-201
CF-201
CFT-201CD-3
CDT-3
CF-3
CFT-3
Woda kotłowa zasilająca 0,1...10 μS/cm
Woda destylowana 1...5 μS/cm


CD-2
CDT-2
CDM-2
CF-2
CFT-2
Deszczówka 50 μS/cm
CD-21
CF-21
CFT-21
0,01 mol/l KCl 1,41 mS/cm
Woda pitna 0,1...2 mS/cm
CD-210
CF-210
Wody ściekowe 1...10 mS/cm
Wody powierzchniowe 0,1...10 mS/cm
0,1 mol/l KCl 12,9 mS/cm
Wody morskie 10...60 mS/cm
1 mol/l NaCl 85 mS/cm
1 mol/l KCl 111 mS/cm
Roztwory soli (solanki) do ok. 300 mS/cm
Stężone wodorotlenki do ok. 600 mS/cm
Stężone kwasy do ok. 800 mS/cm